پست‌های پرطرفدار

۱۳۹۲ بهمن ۱۶, چهارشنبه

پنج قاعده


ترجمه ی جوک‌های بی‌مزه ی سوئدی - بخش یازدهم

پنج اصلی‌ که در زندگی‌ باید بخاطر داشته باشید :

۱ - خوشبختی‌ را با پول نمی‌شه خرید، اما گریه کردن زمانی‌ که داخل یک ماشین مرسدس بنز نشسته باشی‌، خیلی‌ دلچسب تر از موقعی ‌ست که سوار یک دوچرخه باشی‌.
۲ - دشمنت را ببخش اما اسمِ لعنتی ش را همیشه بخاطر داشته باش.
۳ - به کسانی‌ که دچار مشکل شده اند کمک کن و یاری برسان تا هر وقت دوباره دچار مشکل شدند، تو را بیاد بیاورند.
۴ - آدمهای زیادی هنوز زنده هستند فقط به این دلیل که کشتنِ آنها، پیگرد قانونی دارد.
۵ - این درسته که نوشیدنِ مشروب مشکلی‌ را حل نمی‌کنه، اما از طرفی‌ نوشیدنِ شیر هم هیچ مشکلی‌ را حل نمی‌کنه. 

۲ نظر: