پست‌های پرطرفدار

۱۳۹۳ فروردین ۱۷, یکشنبه

میرزا کاظمی


میرزا کاظمی به‌عنوان صبحانه ی روز تعطیل.


میرزا کاظمی در واقع همان میرزا قاسمی ‌ست وقتی‌ که به آن پیازهم اضافه می‌کنیم. دستورش را در قالب چند تا فرمول ریاضی‌، در زیر آورده ام. فرمول‌ها را از چپ به راست بخوانید:


میرزا کاظمی = پیاز + میرزا قاسمی
میرزا قاسمی = پیاز - میرزا کاظمی
پیاز = میرزا قاسمی - میرزا کاظمی

برای دانستن وجه تسمیه ی میرزا قاسمی، به "این پست"  مراجعه کنید.


۲ نظر: